Workshop kernkwaliteiten
 

Workshop kernkwaliteiten

Doelgroep
MBO-,HBO-, en WO-opgeleide mensen die met hun persoonlijke ontwikkeling aan de slag willen gaan of door hun werkgever hiertoe worden gestimuleerd.

Werkwijze
In het intakegesprek met de opdrachtgever wordt ingegaan op de deelnemers en hun specifieke aandachtspunten. U kunt daarbij denken aan: zelfstandigheid, samenwerking.

Om de medewerkers inzicht te geven in wat kwaliteiten zijn en over welke kwaliteiten ze zelf en waarover anderen beschikken, zullen we het zogenaamde kwaliteitenspel spelen. De uitvoering vindt plaats in kleine groepen, waarbij mensen leren kwaliteiten te benoemen en ook leren om feedback op elkaar te geven. Hiervoor zullen we ook de feedbackregels aan de orde stellen. Tevens gaan we kort in op ieders rol binnen het team. Aan de hand van concrete en praktische oefeningen geven we medewerkers handvatten om in de toekomst bewust om te gaan met hun kwaliteiten en de ontwikkeling daarvan

Evaluatie
Na de workshop volgt een evaluatiegesprek met de opdrachtgever. Hierbij zullen de volgende zaken aan de orde komen:

  • de mate waarin de resultaatdoelstellingen zijn behaald
  • de wijze waarop medewerkers in de praktijk ook daadwerkelijk ander gedrag laten zien
  • hoe het afdelingshoofd de mensen heeft gestimuleerd in hun gedragsverandering
  • de wijze waarop de procesbegeleider zijn/haar rol heeft vervuld

Duur
Eén dagdeel.

Benoemen en definiëren van kernkwaliteiten. Deelnemers bewust maken van de eigen kwaliteiten en aanzetten tot het uitspreken en onderbouwen van deze kwaliteiten