Workshop veranderprocessen
 

Workshop (individuele) veranderprocessen

Inhoud
ChangeMate heeft een workshop ontwikkeld die inzicht geeft in de verschillende stadia van een (persoonlijk) veranderproces. Het is mede gebaseerd op eigen ervaringen en aangevuld met theoretische inzichten. De workshop richt zich specifiek op het innerlijke proces van `in verandering zijn´. Dit moeizame proces van het losraken van de oude situatie, het ondergaan van de verwarrende tussenperiode en het met vol vertrouwen aangaan van een nieuwe situatie, vormt de kern van deze workshop. Het is onze ervaring dat, zodra er inzicht ontstaat in de verschillende fasen van een veranderproces, de angst voor verandering sterk verminderd.

Duur
Eén dag.

Een ieder die met een ingrijpende verandering te maken heeft of te maken krijgt.