Mobiliteitsprogramma
 

Mobiliteitsprogramma

Doelstelling

Werkwijze
Wij besteden veel aandacht aan implementatie en borging van onze programma’s binnen de organisatie. Voor het management c.q. de directie is veelal een cruciale rol weggelegd. Voorafgaand aan de programma’s zullen een aantal specifieke randvoorwaarden, waaronder de rol van de leidinggevenden, worden vastgesteld. De programma’s worden op maat gemaakt voor de opdrachtgever, en afgestemd op de specifieke problematiek van de organisatie en de doelgroepen(en).
Onze aanpak is praktisch gericht, wij werken in groepen van maximaal twaalf mensen. Wij gebruiken hiervoor afwisselende werkvormen en interventiemethoden, en geven veel persoonlijke aandacht. De deelnemers ontvangen een eigen werkboek, afgestemd op het niveau van de doelgroep. De workshop resulteert in een concreet Plan van Aanpak dat de medewerker gaat bespreken met zijn leidinggevende. De medewerker en zijn leidinggevende kunnen het traject samen voortzetten.

Resultaten

  • De organisatie behoudt juist die medewerkers die met veel plezier de dingen doen waar ze goed in zijn.
  • Medewerkers maken bewuste keuzes ten aanzien van hun loopbaan: intern of extern.
  • De organisatie ontdoet zich op een ongedwongen, natuurlijke wijze van medewerkers die niet met plezier de dingen doen waar zij goed in zijn. Men durft namelijk zelf die stap te zetten.
  • Binnen de organisatie ontstaat een cultuur waarin op professionele wijze door managers en medewerkers gesproken wordt over loopbaankeuzes.

Met dit programma worden medewerkers geprikkeld na te denken over hun werkbeleving: wat betekent werk voor mij, waar krijg ik energie van, en waar haal ik plezier uit? Wat vind ik belangrijk in mijn werk, en past mijn werk nog bij me? Wat kan ik doen om binnen mijn loopbaan eigen, passende keuzes te maken? Hoe maak ik mijn wensen kenbaar bij mijn leidinggevende?
Kortom, wij bereiken met dit programma dat werkgevers mensen in staat stellen het stuur van hun eigen loopbaan in handen te nemen, de keuzes te maken die zowel voor hen, als voor de organisatie passend zijn.