Autonomieprogramma
 

Autonomieprogramma

Doelstelling

Met dit programma brengen wij medewerkers en organisatie dichter bij elkaar. Mensen worden zich ervan bewust dat werken vanuit gelijkwaardige arbeidsverhoudingen - waarbij ze werken aan ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid (ook voor de eigen loopbaan), zelfoplossend vermogen en samenwerking - tot gevolg heeft dat zij zelf, het team en de organisatie als geheel nog succesvoller worden. Het doel is tevens om medewerkers en managers in staat te stellen die competenties te ontwikkelen en in te zetten.

Werkwijze
Wij besteden veel aandacht aan implementatie en borging van onze programma’s binnen de organisatie. Voor het management c.q. de directie is veelal een cruciale rol weggelegd. Voorafgaand aan de programma’s zullen een aantal specifieke randvoorwaarden, waaronder de rol van de leidinggevenden, worden vastgesteld. De programma’s worden op maat gemaakt voor de opdrachtgever, en afgestemd op de specifieke problematiek van de organisatie en de doelgroepen(en).
Onze aanpak is praktisch gericht, wij werken in groepen van maximaal twaalf mensen. Wij gebruiken hiervoor afwisselende werkvormen en interventie-methoden, en geven veel persoonlijke aandacht. De deelnemers ontvangen een eigen werkboek, afgestemd op het niveau van de doelgroep. De workshop resulteert in een concreet Plan van Aanpak dat de medewerker gaat bespreken met zijn leidinggevende. De medewerker en zijn leidinggevende kunnen het traject samen voortzetten.

Resultaten
Met het autonomieprogramma wordt o.a. bereikt:

  • dat medewerkers mondig worden, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en daar ook naar handelen;
  • dat het ziekteverzuim daalt;
  • dat individuen en teams met plezier samenwerken, en daardoor een grotere bijdrage leveren aan de doelstellingen en resultaten van het bedrijf.