Werkconferenties
 

Werkconferenties

Doelgroep
Leidinggevenden met hun medewerkers of managementteams.

Inhoud
ChangeMate zet werkconferenties in als veranderingsinstrument. Het is geschikt voor alle omstandigheden waarbij mensen hun situatie onder ogen willen nemen, een visie of plannen voor de toekomst willen ontwikkelen of concrete aanzetten voor gewenst gedrag willen formuleren. Verschillende aspecten van het veranderen komen in korte tijd aan de orde. Hoe mensen zich verhouden tot keuzes én tot elkaar. De voordelen: iedereen participeert, de werkconferentie brengt een versnelling van het proces tot stand en brengt verschillende perspectieven in kaart. Er ontstaat een eenduidig en gemeenschappelijk beeld van de (gewenste) situatie en je creëert commitment.

Duur
Eén of twee dagen.