Loopbaanadvies
 

Loopbaanadvies

Een loopbaanadviestraject is gericht op de ontwikkeling van zelfinzicht, beter benutten van aanwezige eigenschappen, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Het hangt van de hulpvraag af welk aspect de meeste nadruk krijgt tijdens het traject. Middels een intakegesprek definiëren we zowel de vraagstelling als het resultaat van het traject. In de offerte doet de adviseur een passend voorstel en beschrijft welke inspanningen er van alle partijen wordt verwacht, wat de tijdsduur is en het beoogde resultaat. Nadat hierover overeenstemming is bereikt, start de begeleiding. Na het intakegesprek wordt er altijd een maatwerk programma opgesteld. Om een beeld te geven van de verschillende mogelijkheden, wordt hieronder een drietal varianten kort beschreven.

1. Loopbaancheck
Dit is een kortdurend traject voor medewerkers die goed in hun vel zitten.

Doelgroep
Medewerkers die op koers liggen maar hun persoonlijke kracht scherper willen definiëren en nieuwe mogelijkheden in kaart willen brengen.

Inhoud

 • inzicht in eigen loopbaanwaarden en kansen voor ontplooiing
 • inzicht in kerncompetenties, ontwikkelgebieden en stressfactoren
 • inzicht in persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en leergebieden

Duur
Drie gesprekken, doorlooptijd gemiddeld twee maanden.

2. Loopbaanontwikkeltraject
Tijdens dit traject worden dezelfde onderdelen doorlopen als bij de loopbaancheck. Het traject is echter veel uitgebreider.

Doelgroep
Medewerkers die (vrijwillig) op zoek zijn naar een andere baan en onvoldoende zicht hebben op hun eigen mogelijkheden en op de arbeidsmarkt.

Inhoud

 • loopbaankeuzes en -patronen
 • ‘rode draad’ in leven en loopbaan ontdekken
 • inzicht krijgen in loopbaanwaarden en kansen voor ontplooiing
 • inzicht krijgen in kerncompetenties, ontwikkelgebieden en stressfactoren
 • inzicht krijgen in persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en leergebieden, belangstellingsonderzoek en sollicitatievaardigheden
 • opstellen van een loopbaanplan

Duur
Vijf tot zeven gesprekken, doorlooptijd gemiddeld zeven maanden.

3. Loopbaanbegeleidingtraject
Dit is het meest uitgebreide traject, waarbij medewerkers intensief begeleid en gecoached worden.

Doelgroep
Medewerkers die op dringend advies van hun werkgever een andere baan dienen te zoeken en medewerkers wiens functie (in de toekomst) komt te vervallen.

Inhoud

 • verliesverwerking van de huidige baan
 • omgaan met emoties (boosheid, onzekerheid enz.),
 • heroriëntatie op de arbeidsmarkt
 • inzicht krijgen in loopbaanwaarden en kansen voor ontplooiing
 • inzicht krijgen in kerncompetenties, ontwikkelgebieden en stressfactoren
 • inzicht krijgen in persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en leergebieden
 • belangstellingsonderzoek en sollicitatievaardigheden
 • opstellen van een loopbaanplan

Duur
Zeven tot negen gesprekken, doorlooptijd gemiddeld negen maanden.