Employabilitytool (e-tool)

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo en organisaties veranderen daarin mee. Van medewerkers wordt verwacht mee te gaan in deze veranderingen. Blijvende inzetbaarheid van medewerkers is dus noodzakelijk en, ons inziens, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en van de organisatie.

Om aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid invulling te kunnen geven biedt ChangeMate de employabilitytool aan. Deze e-tool heeft als doelstelling medewerkers bewust te maken van hun (on)mogelijkheden en hen na te laten denken over hun toekomstige loopbaanstappen. Centraal hierbij staat dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor (de ontwikkeling van) hun eigen loopbaan.

De employabilitytool is nu beschikbaar via  de onderstaande link. U heeft een loginnaam en een wachtwoord nodig om in te kunnen loggen. Voor bedrijven en organsaties bieden we diverse mogelijkheden en maatwerkoplossingen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 http://changemate.tool.indicia-instruments.nl